O autorze
Zajmujemy się twórczą resocjalizacją. Lubimy teorię, ale przekładamy ją na praktykę. Uczymy rozumieć ludzi.

Odszedł Mistrz polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej

26 lutego 2014 odeszł od nas prof. zw. dr hab. Bronisław Urban - mistrz polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej. Wielki Humanista i Mentor kilku pokoleń studentów, doktorów i profesorów

Profesor Bronisław Urban urodził się 27 lipca 1942 roku w Radgoszczy, jednak od początku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim związał się z Krakowem. Po obronieniu pracy magisterskiej w 1966 roku rozpoczął pracę w charakterze asystenta, następnie adiunkta i profesora w Katedrze Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, początkowo pod kierunkiem Profesora Jana Konopnickiego- twórcy Krakowskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, później już jako jej kontynuator i główny reprezentant. Przez kilkadziesiąt lat, aż do momentu kiedy postępująca choroba uniemożliwiła Mu dalszą aktywność zawodową, kierował Zakładem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor Bronisław Urban był najwyższej miary naukowcem i badaczem, autorem znaczących artykułów i książek naukowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej poruszających problematykę niedostosowania społecznego i zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży. Książek stanowiących niekwestionowaną i ponadczasową wartość naukową. Najważniejsze z nich dotyczyły wychowawczych wniosków z badań nad zaburzeniami w zachowaniu, zachowaniami agresywnymi dzieci i młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego.

Profesor kierował wieloma zespołami badawczymi, prowadząc szeroko zakrojone nowatorskie badania, między innymi dotyczące uzależnienień wśród uczniów szkół krakowskich, których wyniki stały się podstawą do napisania obszernej monografii Zachowania dewiacyjne młodzieży. Rezultatem kolejnych dogłębnych poszukiwań badawczych jest kolejne wybitne dzieło pt: Problemy współczesnej patologii społecznej. Wiele z książek Profesora zdobyło nagrody, między innymi monografia naukowa Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Był również pomysłodawcą i współautorem znanego dwutomowego podręcznika Resocjalizacja.
Nie sposób wymienić wszystkich dokonań naukowych Profesora, które zostawiły wyraźny ślad na polskiej naukowej przestrzeni pedagogicznej.


Profesor Bronisław Urban dzięki swoim wybitnym kompetencjom naukowym i Twórczej Osobowości skupiał wokół siebie krąg wybitnych ekspertów i znawców problematyki pedagogiki resocjalizacyjnej, pełniąc funkcje Przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Był również pomysłodawcą i współorganizatorem jedynego w naszym kraju pisma naukowego poświęconego problematyce resocjalizacyjnej „Resocjalizacja Polska” pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Naukowej.

Słynął z obiektywizmu swojego podejścia do uprawianego zawodu. Był zawsze sprawiedliwym, ale i surowym recenzentem, dla którego sprawy merytoryczne stanowiły podstawę oceny. Jego postawa Człowieka oddanego bez reszty Nauce stała się symbolem dla wielu pokoleń polskich pedagogów akademickich. Profesor jest dla nas przykładem Uczonego i Przyjaciela, gotowego przyjść z pomocą w każdej dobrej naukowej sprawie oraz Mentora, dzięki któremu potrafimy odróżnić prawdę od fałszu i iluzję od rzeczywistości naukowej.

Odejście Profesora pozostawia lukę i pustkę intelektualną, wypełnienie których może być zadaniem ponad nasze siły. Drogi Profesorze, polska pedagogika resocjalizacyjna nie będzie bez Pana już tym czym była…

Małgorzata Michel
Marek Konopczyński
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...